STRUKTURA E KLUBIT TE FUTBOLLIT “VLLAZNIA”

Pas doreheqjes se dhene nga pese anetaret e meparshem te Keshillit Mbikeqyres, Keshilli Bashkiak ka vendosur zgjedhjen e Keshillit te ri Mbikeqyres te perbere nga 5 anetaret e meposhtem. 1. Shpetim Quku     kryetar 2. Sytki Muça    ...

STRUKTURA E KLUBIT TE FUTBOLLIT “VLLAZNIA”

Keshilli Mbikeqyres i KF Vllaznia sh.a aktualisht perbehet nga 4 anetaret e meposhtem. 1. Shpetim Quku     kryetar 2. Sytki Muça          anetar 3. Admir Teli            anetar 4. Benjamin Nako    anetar   Ne kete menyre, Klubi i Futbollit Vllaznia ka keto struktura...