STRUKTURA E KLUBIT TE FUTBOLLIT “VLLAZNIA”

544

Pas doreheqjes se dhene nga pese anetaret e meparshem te Keshillit Mbikeqyres, Keshilli Bashkiak ka vendosur zgjedhjen e Keshillit te ri Mbikeqyres te perbere nga 5 anetaret e meposhtem.

1. Shpetim Quku     kryetar

2. Sytki Muça          anetar

3. Admir Teli            anetar

4. Benjamin Nako    anetar


Ne kete menyre, Klubi i Futbollit Vllaznia ka keto struktura drejtuese tashme qe jane:

Administrator:       z.  Suad Lici                  administrator@vllaznia.al

Drejtor sportiv:      z. –                              sportingdirector@vllaznia.al

Jurist:                    z. Gezim Selmani

Zëdhënës:              z. Gjergj KOLA               info@vllaznia.al

Financieri:               z. Petrit Zaganjori