Bashkia Shkoër afat deri më 17 qershor të interesuarve për Vllazninë

236

Bashkia Shkoder dhe Klubi i Futbollit Vllaznia, kane bere sot nje ftese publike. Nje ftese per te gjithe personat fizike e juridik, vendas dhe te huaj, qe jane te interesuar per te bashkepunuar per Vllaznine, te paraqesin ne zyrat e ketij institucioni projekt- propozimet e tyre deri me date 17 qershor 2014.Me poshte eshte njoftimi i plote i bere sot publik nga ana e Bashkise Shkoder:

Njoftim Publik

Bashkia Shkoder dhe K.F.Vllaznia sh.a njoftojne personat fizike e juridike, vendas e te huaj, te cilet jane te interesuar per te bashkepunuar per bashkeadministrimin dhe bashkefinancimin e K.F.Vllaznia sh.a, se mund te paraqesin projekt propozimet (projekt kontratat) per sezonin futbollistik 2014-2015, ne Bashkine Shkoder deri ne daten 17.06.2014, ora 15.00, kjo ne respektim edhte te afatit per mbledhjen e Keshillit Bashkiak..

Duke ju falenderuar per angazhimin tuaj

 

Bashkia Shkoder dhe K.F.Vllaznia sh.a